Reequipament Barranc de Penyals 4 Oct 2020

Tècnics d’aquesta federació estan treballant en el reequipament de el Barranc de Penyals, pel que podeu trobar instal·lacions provisionals. 

Finalment estarà equipat amb ancoratges químics

Publicado en Barrancos, Noticias.