XIV Campionat d’Espeleologia en TPV (27-28 Nov 2021).

– Fotocopia DNI.

– Fotocopia ingreso bancario (los alevines, infantiles y juveniles no es necesario, su participación es sin coste. El resto de categorías 12 €). Indicad COMPE + nombre y 1º Apellido) cuenta Bancaria de ingreso en  Programa de la Competición

– Fotocopia de la licencia federativa

– Certificado médico o declaración jurada de ser apto para la práctica espeleológica

– Acreditar experiencia: Mediante diploma de haber aprobado curso de iniciación a la
espeleología o descenso de barrancos emitido por la entidad que impartió el curso, o
bien aval emitido por la Federación o justificante de haber participado en alguna
competición de T.P.V.

Autorización paterna, materna o tutor. 

Declaración responsable Covid19

Pràctiques del Grup de Espeleosocors Valencià. 6 Nov 2021

València, 25 d’Octubre de 2021

S’informa a tot el col•lectiu Espeleològic de la Comunitat Valenciana, que dins del programa anual de pràctiques del grup de Espeleosocors Valencià.

Que el dissabte 6 de Novembre del 2021, des de les 8.00 h fins a les 00.00 h estarem en l’avencs de L`Avenco. Aquesta cavitat esta , situada en la localitat de la Vall d`Ebo a la província d’Alacant. Realitzant el simulacre programat d’enguany, al costat dels grups professionals.

Seria d’agrair què qui tinguera planificat anar a aquesta cavitat, canviara d’ubicació.

Sense un altre particular i agraint per endavant la col•laboració de tots, s’acomiada cordialment.

Gonzalo Navarrete Chaves
Director de la Vocalia del Grupo de Espeleosocorro de la Federación Valenciana de Espeleología.

ver Documento

Feliç Dia internacional de les biblioteques

Des de la *FECV volem recordar que teniu disponible la biblioteca de la federació per a les vostres consultes. Recentment hem adquirit la col·lecció de llibres de Víctor Ferrer, disponible en la federació per a l’ús dels nostres federats.
Des de la vocalia de biblioteca de la federació us vull recordar que estem a la vostra disposició en la pàgina web o en el correu biblioteca@espeleocv.com.
 
A llegir molt!!