Informació permisos en coves de Cantàbria, telefonar al 112

Hola a tots

La setmana passada ha eixit la notícia d’un nou suposat configurador en els supòsits de cerca en cova a Cantàbria.

A partir d’ara s’ha d’avisar al 112 cada vegada que visitem alguna de les coves en les quals no és necessari demanar permís amb antelació.

Us hem preparat el document PDF que enviem en arxiu adjunt on podeu veure com apareix reflectit en el projecte de llei de mesures fiscals i administratives 2022 i en les resolucions de 2017 i 2020.

Aquesta mesura d’avisar al 112 abans d’entrar en una cova o avenc, ja existeix des de l’any 2017, quan es publique en el BOC la resolució per la qual s’aprova la relació de cavitats naturals per a les quals no és necessari obtindre permís de la Consergeria, així com l’ampliació que es realitza a  l’any 2020. (el podeu consultar en la web http://www.espeleocantabria.net/index.php/permiso-de-cavidades.html i en el document PDF que us enviem adjunt)

En qualsevol rescat des de 2017 la taxa per un fet imposable pot dur-se a terme si es demostra que has incorregut en una negligència establint com són suposats del fet imposable de la taxa fer activitat amb una alerta meteorològica de protecció civil, no comptar amb equipament adequat etc. El que s’afig nou, és el no haver anomenat al 112 per a comunicar l’entrada a les alliberades d’aquests permisos (veure Llistat en PDF adjunt )

En el cas dels exploradors, s’entén que, en comptar amb el permís d’exploració de la Consergeria de Cultura, no és necessari dur a terme aqueix tramite, encara que sempre és convenient que es conega la nostra ubicació.

 

Per tant cada vegada que es vaja a acudir a una de les coves en les quals no és necessari demanar permís, s’ha d’avisar al 112 i contestar breument a les preguntes que ens fan, cova a la qual s’acudeix, matrícula del cotxe, quantes persones entren, telèfon de contacte de persones, hora estimada d’eixida, etc

 

Us demanem per favor ho comuniqueu als vostres clubs perquè es difonga entre la major quantitat de gent possible.

 

Moltes gràcies

Casa Del Deporte, Av. Deporte,s/n 39011
Santander

XIV Campionat d’Espeleologia en TPV (27-28 Nov 2021).

– Fotocopia DNI.

– Fotocopia ingreso bancario (los alevines, infantiles y juveniles no es necesario, su participación es sin coste. El resto de categorías 12 €). Indicad COMPE + nombre y 1º Apellido) cuenta Bancaria de ingreso en  Programa de la Competición

– Fotocopia de la licencia federativa

– Certificado médico o declaración jurada de ser apto para la práctica espeleológica

– Acreditar experiencia: Mediante diploma de haber aprobado curso de iniciación a la
espeleología o descenso de barrancos emitido por la entidad que impartió el curso, o
bien aval emitido por la Federación o justificante de haber participado en alguna
competición de T.P.V.

Autorización paterna, materna o tutor. 

Declaración responsable Covid19

Pràctiques del Grup de Espeleosocors Valencià. 6 Nov 2021

València, 25 d’Octubre de 2021

S’informa a tot el col•lectiu Espeleològic de la Comunitat Valenciana, que dins del programa anual de pràctiques del grup de Espeleosocors Valencià.

Que el dissabte 6 de Novembre del 2021, des de les 8.00 h fins a les 00.00 h estarem en l’avencs de L`Avenco. Aquesta cavitat esta , situada en la localitat de la Vall d`Ebo a la província d’Alacant. Realitzant el simulacre programat d’enguany, al costat dels grups professionals.

Seria d’agrair què qui tinguera planificat anar a aquesta cavitat, canviara d’ubicació.

Sense un altre particular i agraint per endavant la col•laboració de tots, s’acomiada cordialment.

Gonzalo Navarrete Chaves
Director de la Vocalia del Grupo de Espeleosocorro de la Federación Valenciana de Espeleología.

ver Documento

Feliç Dia internacional de les biblioteques

Des de la *FECV volem recordar que teniu disponible la biblioteca de la federació per a les vostres consultes. Recentment hem adquirit la col·lecció de llibres de Víctor Ferrer, disponible en la federació per a l’ús dels nostres federats.
Des de la vocalia de biblioteca de la federació us vull recordar que estem a la vostra disposició en la pàgina web o en el correu biblioteca@espeleocv.com.
 
A llegir molt!!