#DesEscalada.

Comunicat Direcció General d'Esports 15/06/2020

Hola a tod@s,

Después de diversas conversaciones llevadas a cabo durante estos meses entre  la Federación de Espeleología de la Comunidad Valenciana y los órganos competentes para con las medidas de Estado de Alarma, os remitimos la respuesta desde la Dirección General de Deportes de la GVA.

“… Benvolgut President:
Dissabte passat es va publicar al DOGV el Decret 8/2020, de 13 de juny, del President de la Generalitat, de regulació i flexibilització de determinades restriccions, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, establides durant la declaració de l’estat d’alarma, en aplicació de la Fase 3 del Pla de transició cap a una nova normalitat: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/13/pdf/2020_4499.pdf
amb la correcció, publicada hui: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/15/pdf/2020_4506.pdf

L’article 33 del Decret permet, durant la Fase 3, la pràctica d’activitat física individual sense contacte físic, i de les modalitats esportives practicades per parelles. L’activitat física es podrà realitzar en grups de fins a 30 persones, respectant les mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries, especialment la distància mínima de seguretat, la higiene de mans i l’etiqueta respiratòria. En el mateix sentit, es fa referència expressa a les activitats en la natura, en l’article 39.1.
Entenem així que, amb caràcter general, es poden practicar (respectant les mesures de seguretat i higiene), les modalitats esportives de la vostra Federació, sense perjudici de les limitacions, que en base a les seues competències i per motius de seguretat o altres, puguen establir els Ajuntaments, en els espais concrets on es realitze l’activitat. 
En aquest sentit, el més prudent, seria informar-se en l’Ajuntament corresponent si han prohibit expressament la realització d’alguna activitat. Però el Decret 8/2020, de 13 de juny, no estableix cap prohibició genèrica. 
Esperant que aquesta informació siga de la teua utilitat, rep les meues salutacions cordials. 

Josep Miquel Moya Torres 
Director General d’Esport
Av. de Campanar, 32 – 46015 – VALÈNCIA

LA COMUNIDAD VALENCIANA EN FASE 2

Fase 2 Consell Superior d'Esports FAQs

Hola a tots/es ,

Us adjuntem el document que ha publicat el Consell Superior d’Esports sobre la Fase 2 de Desescalada  amb les preguntes freqüents.

Esperem que estigueu tots bé i que prompte puguem gaudir del nostre esport.

Una salutació

 

Fase 1 Consell Superior d'Esports FAQs

COMUNICADO ACTIVIDAD DEPORTIVA FASE 0

COMUNICAT ACTIVITAT ESPORTIVA FASE 0

Diumenge, 03 de Maig de 2020 12.21

El Ministeri de Sanitat ha aprovat i publicat en el Boletín Oficial del Estado l’Ordre SND/380/2020, de 30 d’abril, sobre les condicions en les quals es pot realitzar activitat física no professional a l’aire lliure durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Aquesta ordre permet, a partir del dia 2 de maig, que es torne a practicar activitat física en espais naturals, sota certes limitacions, regulant una excepció a l’estat alarma i situació de confinament que segueix en vigor. Les limitacions regulades són les següents:

  • Només es pot practicar esport dins dels límits del terme municipal de residència, no podent anar a altres municipis, i sense que s’utilitze vehicle motoritzat ni transport públic per a arribar al lloc on es realitzarà l’activitat física.
  • Depenent del nombre d’habitants de cada municipi, existeixen unes o altres franges horàries:

✓ Municipis de més de 5.000 habitants: entre les 6.00 hores i les 10.00 hores, o entre les 20.00 hores i les 23.00 hores.

✓ Municipis de menys de 5.000 habitants: entre les 6.00 hores i les 23.00 hores.

  • Només es podrà eixir una vegada al dia, encara que no existeix un límit de duració, sempre que es trobe dins de les franges horàries esmentades.
  • L’activitat esportiva, es practicarà de manera individual i sempre que no requerisca contacte.

Les activitats individuals requereixen experiència, s’ha de reforçar la precaució i el sentit comú, s’ha d’informar sempre les persones que convisquen amb nosaltres del lloc al qual s’anirà i l’hora a la qual es té previst tornar.

Les activitats d’espeleologia, barranquisme o vies ferrates són conceptualment activitats col·lectives, per la qual cosa, per raons de seguretat, recomanem que, encara que és possible fer-ho, no es practiquen ara com ara.

La pràctica esportiva ha de complir les normes generals de sanitat mantenint la distància de 2 metres de distància de qualsevol altra persona no convivent, i la neteja de mans abans i després de l’activitat esportiva. A més, s’han d’evitar zones concorregudes o d’aglomeració de persones i realitzar únicament les parades que siguen necessàries i el més curtes que siga possible.

En qualsevol cas, no podran realitzar activitat esportiva les persones que presenten símptomes o estiguen en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per Covid-19, o que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de Covid-19.

La pòlissa d’assegurança d’accidents esportius de les persones federades en la FECV està plenament vigent. No obstant això, qualsevol activitat esportiva que incomplisca les normes establides en aquesta Ordre del Ministeri de Sanitat, o qualsevol altra norma legal vigent reguladora de l’estat d’alarma, pot suposar que l’asseguradora puga rebutjar la cobertura del sinistre.

Junta Directiva de la FECV

Diumenge, 03 de Maig  de 2020