Reequipament Barranc de Penyals 4 Oct 2020

Tècnics d’aquesta federació estan treballant en el reequipament de el Barranc de Penyals, pel que podeu trobar instal·lacions provisionals. 

Finalment estarà equipat amb ancoratges químics