Calendari 2021 de Cursos de l’Escola Valenciana d’Espeleologia

CURSOS 2021 ESCOLA VALENCIANA DE ESPELEOLOGIA

Tots els cursos que s’impartiran enguany seran mòduls que es convalidaren per a cursos superiors en els quals facen falta aquestes àrees.

Aquests cursos es realitzaran segons la normativa vigent en aqueix moment del COVID 19.  Les dates dels cursos podrien ser alterades.

 Pròximament s’ampliarà la informació sobre els cursos, inscripció, requisits i condicions en la web de la Federació Valenciana

Les inscripcions es realitzaren a través del formulari online veure llistat a continuació.

Francisco Boix
Director de la E.V.E

CURSO DE FOTOGRAFIA I
Director del curso: VICTOR FERRER
Fecha 13-14 Noviembre

CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN
• Tarjeta federativa en año en curso.

• Ser mayor de 18 años, los menores de edad, necesitaran un permiso paterno
• Estar en plenas capacidades físicas y psíquicas para el desempeño de esta actividad

MATRICULA
• Federado más de 2 años en la FECV………………………… 65 €
• Federado en la FECV……………………………………………. 75 €
• Federado y asociado a la CEC…………………………………90 €
• Federado en espeleología en otras federaciones…………. 100€
El alojamiento y manutención no incluidos

DOCUMENTACIÓN CURSO

PREINSCRIPCIÓN

CURS PERFECCIONAMENT I DE BARRANCS

 

Dates 2- 3, 10 – 11 i 16 - 17 de 0ctubre de 2021

 

REQUISITS DEL CURS

▪ Certificar la realització d'un curs d'iniciació o superar una prova d'accés.

▪ Posseir la llicència federativa de l'any en curs.

▪ Estar en plenes capacitats físiques i psíquiques per a l'acompliment de les tècniques

a realitzar.

▪ Disposar de l'equip personal que es detalla en l'annex

▪ Tindre 18 anys (en cas contrari es requerirà permís patern).

▪ APORTAR CERTIFICAT DE ANTíGENS NEGATIU PER Al CAP DE SETMANA DEL 16/17

(A càrrec del CURSETISTA).

 

MATRÍCULA

-. Federat més de 2 anys en la FECV……………….. 170 €

-. Federat en la FECV……………………………………….. 185 €

-. Federat i associat a la Confederació d'Espeleologia i Canons (CEC)……200 €

-. Federat en espeleologia en altres federacions…………….. 220€

-. L'allotjament i manutenció no estan  inclosos.

NOTA

L'Ajuntament facilitara una zona d'acampada i pàrquing camper

Requisits y documentació del Curs

PREINSCRIPCIÓ 

Estimats companys:

 

Dins de l'oferta formativa de la EVEC, el curs de Monitors és el segon dels tres nivells de cursos docents (Iniciador, Monitor i Instructor). El Curs de Monitors forma part del nivell de Docència de l'Escola Valenciana d'Espeleologia i Canons. L'objectiu del Curs és proporcionar a l'alumne una formació de qualitat i garantir la seua qualificació per a:

 

- Organitzar i dirigir cursos de Perfeccionament o de nivell similar.

 

- Actuar com a personal docent en aquests cursos.

 

- Assessorar tècnicament en les diferents activitats espeleològiques.

 

La consecució del títol de Monitor qualifica per a realitzar funcions de direcció i docència en

els cursos de Perfeccionament, Canons i els cursos de nivell similar o inferior.

 

Els objectius d'aquest curs requereixen d'una àmplia formació tècnica, científica, organitzativa, docent,

etc. que es distribueix en diversos mòduls, quasi tots convalidables, facilitant el seguiment del curs al mateix temps que  aconsegueix alts nivells de qualitat.

 

Totes els federats majors de 18 anys i més de 5 anys federats en F.E.C.V, que estiguen interessats a realitzar

el CURS DE MONITORS, poden preinscriure's sense compromís en la web de la federació , amb la finalitat d'establir una videoconferència informativa per a tots els interessats quan  més prompte millor.,

 

Com en tots els cursos de la EVEC, per a accedir als cursos de grau superior, s'ha d'haver

realitzat el corresponent curs de nivell inferior amb el seu corresponent període de practiques.

 

Sense un altre particular quedem a la vostra disposició per a qualsevol assumpte o aclariment que desitgeu.

 

Una salutació,


Francisco Boix
Director de la E.V.E

Preinscripción

CURSO ESCALADA SUBTERRANEA
Director del curso: ALVARO BERNAD
Fecha 27-28 Noviembre

Precios por determinar

CURS AUTOSOCORS ESPELEOLOGIA I -- - Inclou test antígens

Director del curs :MIGUEL COSTA

Data  20 – 21 Febrer

Federats no CEC …………………120€

Federats CEC ……………………..100€

Federats*FECV……………..………90€

Federats + de 2 anys FECV..…80€

 

CENTRE DE FORMACION ALPINCOR C/ ESCUDILLERS 6

ALCASSER ( VALÈNCIA) serà de manera presencial i guardant totes les normes establides per la situació del COVID 19

DATA LÍMIT DE INSCRIPCIÓ 12 DE FEBRER 2021

Documentación Curso

Link Inscripción

CURS DE  PERFECCIONAMENT I DE BARRANCS

Director del curs: ALBERTO MARTI

Dates 6-7, 13-14 i 20-21 de Març

 

Federats no CEC …………….....220€

Federats CEC ..…………………...200€

Federats FECV.……………….....185€

Federats + de 2 anys FECV ….170€

Requisitos y documentación del Curso

LInk de Preinscripción

CURS D'ANCORATGES

Director del curs: DANI LLORACH

Data 10 -11 Abril

 

Federats no CEC ………………..130€

Federats CEC ……..……………..120€

Federats FECV…………………….80€

Federats + de 2 anys FECV….70€

CURS PRIMERS AUXILIS ESPELEOLOGIA

Directora del curs :AMPARO NAVARRO

 

CURS PRIMERS AUXILIS ESPELEOLOGICOS que es realitzara els dies 29 i 30 de Maig en la  localitat de Gestalgar

El curs començarà el dissabte 29 amb la recepció dels alumnes a les  8h i finalitzarà el diumenge 30 amb casos pràctics i un simulacre al mig natural.

 

Aquest curs és imprescindible per a tots aquells que es vulguen dedicar a la docència.

 

Places limitades a 20 alumnes

 

CONDICIONS PER A la INSCRIPCIÓ

 

 • Ser major de 18 anys (per a menors d'edat permís patern)
 • Targeta federativa en any en curs.
 • Estar en plenes capacitats físiques i psíquiques per a l'acompliment d'aquesta activitat
 • En aquest curs tindran preferència els alumnes que estiguen realitzant el curs d'iniciadors

 

MATRICULA

 • Federat més de 2 anys en la FECV………………. 65 €
 • Federat en la FECV………………………………………. 75 €
 • Federat i associat a la Confederació d'Espeleologia i Canons (CEC)……100 €
 • Federat en espeleologia en altres federacions……………. 120€
 • Manutenció no inclosa

Nota Preu: S'entén per persona "Federats + de 2 anys FECV" , Exemple 1:S'ha federat com a mínim en la FECV en 2019,2020 i 2021. Exemple 2: Federat Any en curs 2021 i 2 anys més entre 2016 -2020 (tots dos inclusivament)

Documentación Curso

Acceso a Preinscripción

CURS GEOLOGIA I

Director del curs: Ismael

 

Data 27 – 28 Març

 

Federats no CEC ………..…..…..100€

Federats CEC ………………………..90€

Federats FECV…………….…....….75€

Federats + de 2 anys FECV.…..65€

 

S'impartirà els dia 27, en local de la FECV C/ Gravador Enguindanos nª 7 (VALÈNCIA) la part teòrica i el dia 28 en la localitat de Xeresa la part pràctica. Guardant totes les normes establides per la situació del COVID 19.

Documentación Curso

Preinscripción

 

CURSO PRIMEROS AUXILIOS BARRANCOS
Director del curso: M.Dolores Carrillo
Fecha 17-18 Abril

Federados no CEC ……………....120€
Federados CEC …………………....100€
Federados FECV…………………....75€
Federados + de 2 años FECV....65€

Se realizara los días 17 y 18 de Abril en el local de la FEVC C/ Grabador Enguindanos 7
El objetivo de este curso es dotar al alumno de los conocimientos y de las habilidades prácticas suficientes para actuar en los accidentes más habituales en barrancos, hasta la llegada de los servicios profesionales.

Documentación Curso

Preinscripción

CURS DE JUTGES DE COMPETICIÓ I RECICLATGE.

Director del curs: MAXIMO SERRANO

Data 16 - 17 Gener

 

Places limitades

 

Data màxima d'acceptació de preinscripcions Divendres 8 de Gener 2021 a les 12 hores.

 

Jutges (dirigit a tècnics en espeleologia que tinguen reconegut, l'haver realitzat i aprovat un perfeccionament nivell II, impartit per la EVE o en altres escoles federatives)

Federats no CEC…………………..120€

Federat CEC…………..……….. ….100€

Federat FECV……..………………….75€

Federats + de 2 anys FECV…....65€

 

Reciclatge- Habilitació Jutges (Dirigit a Jutges Àrbitres que tenint la titulació autonòmica o estatal abans de l'1 de juliol de 2019 i vulguen obtindre la titulació de Jutge Arbitre de la Confederació d'Espeleologia i Canons)

Federats no CEC………….………..80€

Federat CEC………………………….60€

Federats FECV……………………….40€

Federats + de 2 anys FECV……20€

 

Documentació:

CONVOCATÒRIA JUTGES

CONVOCATÒRIA HABILITACIÓ JUTGES(RECICLATGE)

JUTGES_PROGRAMA CURS

HABILITACIÓ JUTGES PROGRAMA CURS

LINK PREINSCRIPCIÓ 
CURS DE JUTGES DE COMPETICIÓ I RECICLAT

Director del curs: MAXIMO SERRANO

 

 

Aquest V Curs Autonòmic per a Jutges i Àrbitres en competicions de T.P.V d'Espeleologia de la Comunitat Valenciana, organitzat per la E.V.E, va dirigit a tècnics en espeleologia, que hagen superat el Nivell II de Perfeccionament en espeleologia i que després de rebre l'ensenyament contemplat en les dues Àrees : Reglament i Control Competició i Actuació del jutge davant la competició, realitzades en aula, fase que s'ha de superar, es passara a la segona com a jutge en pràctiques en una competició T.P.V. regulat pel Reglament de Competicions de la FECV i al final d'aquesta, haurà obtingut amb aqueix nivell tècnic adquirit i farà un seguiment al competidor amb coneixement de causa i avaluarà correctament el desenvolupament de les diferents proves que consta la competició espeleològica.

 

 

-. Federat en la FECV……………………………………….. 45 €

- Federat i associat a la Confederació d'Espeleologia i Canons (CEC)……70 €

- Federat en espeleologia en altres federacions…………….. 100€

 

L'allotjament i manutenció no inclosos

 

 

Teoria: Es realitzara els dies 22 i 23 de Maig 2021 en els locals de la Federació d'Espeleologia de la Comunitat Valenciana. C/. Gravador Enguidanos, 7- Baix. 46009 València ( Barri Campanar)

 

Pràctiques: En la Competició que tindrà lloc a Alcoi 30 – 31 Octubre i 1 Novembre 2021

 

 

Condiciones Inscripció:

 

- Estar federat en espeleologia

- Acreditar apte/a en el curs de Perfeccionament II realitzat per la EVE o per altres escoles d'espeleologia amb l'homologat per l'escola valenciana.

Documentació

Preinscripció

CURS PERFECCIONAMENT I ESPELEOLOGIA

Director del curs: CESSAR ÙSO i FELIP MONTOLIU

Data  24 -25 Abril 1-2 i 8-9 Maig

 

MATRÍCULA

 

-. Federat més de 2 anys en la FECV…………………… 170 €

-. Federat en la FECV……………………………………….. 185 €

-. Federat i associat a la C.E.C……………………………200 €

-. Federat en espeleologia en altres federacions…….. 220€

-. L'allotjament i manutenció no inclosos.

 

REQUISITS DEL CURS :

 

- Ser major de 18 anys (per a menors d'edat permís patern)

 

- Targeta federativa del any en curs.

 

- Curs d'Iniciació aprovat (homologat per la EVE, o si és d'una altra escola, equivalent en continguts i hores) més sis mesos de pràctiques. En el cas de no complir aquest requisit, la EVE es reserva el dret a realitzar una prova d'accés.

 

- Estar en plenes capacitats físiques i psíquiques per a l'acompliment d'aquesta activitat Disposar de tot l'equip que es detalla en l'annex

 

- Disposar d'accés a Internet i correu electrònic.

 

- Els caps personals han de ser homologats (comercials) o en defecte d'això, efectuats amb material dinàmic homologat de 9 mm. mínim, amb els nusos adequats. En qualsevol dels casos, han d'estar en bon estat

Documentació

Preinscripció

CURS DE METODOLOGIA I

 

Horari

 • Dissabte de 9,30 a 14 i de 15 a 20 h. (9,30 h.).
 • Diumenge de 9,30 a 14,00 h. (4,30 h.).

MATRÍCULA

 • Federat més de 2 anys en la F.E.C.V…………………………………………….65 €
 • Federat en la F.E.C.V. ………………………………………………………………70 €
 • Federat i associat a la Confederació d'Espeleologia i Canons…...90 €
 • Federat en espeleologia en altres federacions…………………………….100 €

-. L'allotjament i manutenció no inclosos.

-. El procés per a accedir a la formació consistirà en una Preinscripció online. Una vegada validats els requisits, per part del director@ del curs/EVE, se vos comunicarà per a procedir al pagament de la Matrícula i la incorporació al curs.

-. El curs té places limitades pel que la selecció, serà per rigorós ordre de preinscripció.

 

 

Nota Preu: S'entén per persona "Federats + de 2 anys FECV" ,

 Exemple 1:S'ha federat com a mínim en la FECV en 2019,2020 i 2021.

 Exemple 2: Federat Any en curs 2021 i 2 anys més entre 2016 -2020 (tots dos inclusivament)

 

DOCUMENTACIÓ  CURS

PREINSCRIPCIÓ

CURS TOPOGRAFIA I 19-20 Juny 2021

 

Andrés Carrión

 

MATRÍCULA

-. Federat més de 2 anys en la FECV……………………………………….…….…... 65 €

-. Federat en la FECV………………………………………………………….…….……75 €

-. Federat i associat a la Confederació d'Espeleologia i Canons (CEC)……100 €

-. Federat en espeleologia en altres federacions……………………………………. 120€

L'allotjament i manutenció no inclosos.

Documentació  Curs

Preinscripció

CURS D'AIGÜES VIVAS

Director del curs: FERNANDO ARRANZ

Data 26-27 Juny i 3-4 Juliol

 

Preus per determinar

DATA: per determinar.

 

Dins de l'oferta formativa de la EVE, el Curs d'Iniciadors és el primer dels tres nivells de cursos docents (Iniciador, Monitor i Instructor).

El títol d'Iniciador qualifica per a dirigir cursos de descobriment i iniciació a l'espeleologia o de nivell equivalent.

 

Els objectius d'aquest curs requereixen d'una àmplia formació tècnica, científica, organitzativa, docent, etc. que es distribueix en diversos mòduls, quasi tots convalidables, facilitant el seguiment del curs al mateix temps que aconsegueix alts nivells de qualitat.

 

Com en tots els cursos de la EVE, per a accedir als cursos de grau superior, s'ha d'haver realitzat el corresponent curs de nivell inferior (Per al Curs d'iniciadors: Bilogía I, Geologia I, Topografia I i Perfeccionament 2) o, excepcionalment, la prova d'accés corresponent.

 

Amb la finalitat d'organitzar futures formacions necessàries per a accedir al curs d'Iniciadors, s'anima als Federats que estigueu interessats al fet que us registreu en aquest formulari ( tant si es compleixen actualment els requisits com si teniu plantejat complir-los en un futur) i d'aquesta manera poder planificar futures formacions per a facilitar el compliment dels requisits d'accés al Curs d'Iniciadors.

 

Tots els federats majors de 18 anys i més de 3 anys federats en F.E.C.V que estiguen interessats a realitzar el CURS d'INICIADORS poden preinscriure's sense compromís en la web de la federació abans del 10 de febrer, amb la finalitat d'establir una videoconferència informativa per a tots els interessats com més prompte millor.

A/A: Federats amb interés en el curs de espeleo-socors

ASSUMPTE: Proves d'accés 1a Convocatòria (10-11 de juliol) i curs de espeleo-socors

 

Estimats companys:

 

Des de l'Escola Valenciana d'Espeleologia us informem que per al dia 14-06-2021 a les 20 h convoquem una reunió informativa via Zoom sobre les proves d'accés i els criteris de selecció per a accedir al curs de espeleo-socors. Per a participar hauràs d'emplenar la preinscripció amb la finalitat de donar-te accés a la reunió.

Algunes dades rellevants per als possibles interessats són:

 

 • Curs dirigit a espeleòlegs d'alt nivell amb vocació de servei en el grup de espeleo-*socors 1

 

 • El curs es desenvoluparà del 20 de juliol al 31 d'octubre online realitzant les pràctiques presencials obligatòries els dies 11, 12, 18, 19, 25 i 26 de setembre de 2021

 

 • El principal requisit per a accedir al curs, a part dels habituals de la EVE (estar federat, ser major d'edat, no patir defecte físic o malaltia, etc.) és estar en possessió del curs de Perfeccionament II. Aquests coneixements hauran de demostrar-se de manera presencial en 4 proves destinades a confirmar aquest nivell els dies 10 i 11 de juliol en les instal·lacions de l'empresa EsportVerd a Castelló:

o Prova de coneixements espeleològics d'acord amb el nivell de Perfeccionament II

o Prova d'instal·lació en paret

o Prova de progressió avançada amb una saca de 10 kg

o Prova d'acte socors avançat (pas de nusos, fraccionaments, etc.)

 

 • En el cas de no cobrir les 12 places del curs en aquesta primera convocatòria es marcaria una segona convocatòria més endavant

 

PREUS CURS

Altres federacions………………………………………………800€

1 mes federat en FECV……………………………………..760€

2020 a 2021 federat en FECV……………………………660€

2018 a 2021 federat en FECV……………………………560€

2016 a 2021 federat en FECV……………………………460€

Des del 2015 federat en FECV ………………………..360€

NOTA

ELS ANYS FEDERATS HAN DE SER ANYS CORRELATIUS

 

Preinscripció

CURS DE BIOLOGIA I

Director del curs: VICENT APARICI

Data 3 – 4 Juliol

 

CONDICIONS PER A la INSCRIPCIÓ

 

 • Ser major de 18 anys (per a menors d'edat permís patern)
 • Targeta federativa en any en curs.
 • Estar en plenes capacitats físiques i psíquiques per a l'acompliment d'aquesta activitat
 • En aquest curs tindran preferència els alumnes que estiguen realitzant el curs d'iniciadors
 • Roba còmoda per al dia de la practica i casc amb il·luminació
 • Llibreta i bolígraf

 

MATRÍCULA

 

 • Federat més de 2 anys en la FECV………………. 65 €
 • Federat en la FECV………………………………………. 75 €
 • Federat i associat a la Confederació d'Espeleologia i Canons (CEC)……90 €
 • Federat en espeleologia en altres federacions……………. 100€

L'allotjament i manutenció no inclosos.

 

Documentació  Curs

Preinscripció

Curs de Fixacions i Ancoratges per a Espeleologia i Descens de Canons Nivell I

Director del curs: Jordi Membrado Puig

Data 17 i 18 de juliol de 2021

 

Centre de Formació EsportVerd situat en la C/França, 8 C de Castelló (Polígon Industrial Accés Sud-Ciutat del Transport).

 

CONDICIONS PER A la INSCRIPCIÓ

 • Ser major de 18 anys (per a menors d'edat permís patern)
 • Targeta federativa en any en curs.
 • Estar en plenes capacitats físiques i psíquiques per a l'acompliment d'aquesta activitat

 

MATRÍCULA

 • Federat més de 2 anys en la FECV………………. 80 €
 • Federat en la FECV………………………………………. 90 €
 • Federat i associat a la Confederació d'Espeleologia i Canons (CEC)……110 €
 • Federat en espeleologia en altres federacions……………. 130€

L'allotjament i manutenció no inclosos.

Documentació  Curs

Preinscripció

CURS  ESPELEOSOCORRO

Director del curs: JORGE MEMBRADO

Dates 11 -12 ,18-19 i 25-26 Setembre

 

CONDICIONS PER A la INSCRIPCIÓ

 

Ser major de 18 anys

Targeta federativa en any en curs.

Estar en plenes capacitats físiques i psíquiques per a l'acompliment d'aquesta activitat

Perfeccionament II aprovat

Disposar d'accés a internet i correu electrònic

 

 

MATRICULA

 

Altres federacions………………………………………… 800€

 

1 mes federat en *FECV…………………………………. 760€

 

2020 a 2021 federat en *FECV…………………………. 660€

 

2018 a 2021 federat en *FECV…………………………. 560€

 

2016 a 2021 federat en *FECV…………………………460€

 

Des del 2015 federat en *FECV ……………………….360€

 

 

 

NOTA

 

ELS ANYS FEDERATS HAN DE SER ANYS CORRELATIUS

 

L'allotjament i manutenció no inclosos.

Documentació Curs

Preinscripció

CURS AUTOSOCORS BARRANS
Director del curso: ALBERTO MARTI
Fecha 16-17 OCTUBRE

Precios por determinar

CURS GEOLOGIA I (18-19 SETEMBRE)

 

CONDICIONS PER A la INSCRIPCIÓ

 • Targeta federativa en any en curs.
 • Ser major de 18 anys, els menors d'edat , necessitaren un permís patern
 • Estar en plenes capacitats físiques i psíquiques per a l'acompliment d'aquesta activitat

MATRÍCULA

-. Federat més de 2 anys en la FECV……………….. 65 €

-. Federat en la FECV……………………………………….. 75 €

-. Federat i associat a la Confederació d'Espeleologia i Canons (CEC)……90 €

-. Federat en espeleologia en altres federacions…………….. 100€

 

L'allotjament i manutenció no inclosos

DOCUMENTACIÓ CURS

PREINSCRIPCIÓ

CURS TECNIQUES  DE FORTUNA

Director del curs: MIKEL MARMAÑA

Preus per determinar

Nota Precio: Se entiende por persona “Federados + de 2 años FECV” , Ejemplo 1:Se ha federado como mínimo en la FECV en 2019,2020 y 2021.  Ejemplo 2: Federado Año en curso 2021  y 2 años más entre 2016 -2020 (ambos inclusive)

Posted in #JoEmQuedoACasa.