Bossa de docents per a “Cursos d’Iniciació a l’Espeleologia”

Eres Tècnic Esportiu, Iniciador, Monitor o Instructor en espeleologia?

Tens formació en altres àrees específiques, relacionades amb l’espeleologia?

Estàs interessat a col·laborar amb clubs de la CV en el desenvolupament de cursos d’iniciació?

Des de la Federació d’Espeleologia de la CV volem anunciar la creació d’una bossa de docents per a “Cursos d’Iniciació a l’Espeleologia”, a fi de promoure la formació base d´espeleólog@s.

Com funcionarà la bossa?

Els clubs de la CV que, per al desenvolupament d’un curs d’iniciació, tinguen necessitat de formadors per a completar el seu quadre docent, enviaran una petició a la FECV.

El club haurà d’indicar, en la mesura que siga possible, les dates, llocs, cavitats, remuneracions o compensacions als docents per la seua col·laboració, i un correu electrònic o telèfon per a contactar. Aquesta informació serà reexpedida de manera confidencial als integrants de la bossa, de manera que aquells que puguen estar interessats, contactaran amb el club, sense intermediació de la FECV.

Qui pot inscriure’s en la bossa?

  • Formació Tècnica en Espeleologia

Podran inscriure’s en la bossa els tècnics que acrediten la titulació requerida per a impartir cursos d’iniciació homologats per la FECV, Tècnics Esportius, Iniciadors, Monitors o Instructors en espeleologia. Per a titulacions expedides per escoles d’altres federacions d’espeleologia, es regirà pel que s’estableix en el “Capítol X, Equiparació de titulacions”, del reglament de la EVE.

Serà requisit per a estar en actiu en la bossa, estar federat l’any en curs en alguna federació d’espeleologia. Per a això els docents no federats en la FECV, hauran d’acreditar aquesta condició al començament de cada temporada.

  • Formació en àrees específiques

A l’ésser l’espeleologia un esport-ciència multidisciplinària, entenem com a àrees específiques la geologia càrstica, bioespeleología, topografia, primers auxilis, nutrició i fotografia, sempre en un context relacionat amb el nostre esport.

Podran inscriure’s en la bossa, com a formadors d’aquestes àrees específiques, les persones que acrediten una formació suficient per a impartir els continguts de cursos d’iniciació homologats per la FECV. Les sol·licituds seran revisades per un comité d’avaluació designat per la FECV, integrat per tècnics de les diferents àrees.

Posted in Formació.