Biblioteca

VOCALIA DE BIBLIOTECA I FONS DOCUMENTAL

La Federació d’Espeleologia de la Comunitat Valenciana, FECV, ha anat creant amb els anys una col•lecció de revistes i llibres especialitzats a més de generar les memòries anuals i un fons documental, que són part del llegat històric de la Federació.

Tot això es troba col•locat i organitzat en llibreries i arxivadors però es manca d’una classificació sistemàtica i un inventari que és necessari per a prestar uns serveis, d’acord amb les necessitats dels federats que demanden i usen la informació.

La prioritat en aquest moment és la gestió integral de la biblioteca, la qual cosa pot abordar-se amb l’ús de diversos programes i pautes, dels quals existeixen nombrosos exemples en l’àmbit nacional i internacional. Disposem d’una senzilla base de dades en acces amb una versió de biblioteca que, en cas d’usar-se, es limitaria a contindre un inventari i poder accedir a la seua consulta, per la qual cosa estem valorant l’ús d’un servei arxivístic informatitzat en format lliure.El resultat dels treballs i investigacions anuals, les memòries, estan enquadernades fins a l’any 2015, i les de 2016 i 2017 ens ha informat l’anterior Junta Directiva que estan enquadernant-se.
També destacaria que la FECV és depositària de la documentació de la secció d’espeleologia del Centre Excursionista de València, pendent també d’inventariar.
Qualsevol ajuda serà benvinguda, i en el moment estiguen les pautes de treball marcades informarem de l’horari per a possibles col•laboracions.

El contingut de biblioteca de la pàgina web continua sent el mateix, i la consulta directa de la biblioteca seguirà realitzant-se dins de l’horari d’obertura de la Federació encara que, sempre que siga possible, es pot valorar una altra franja horària. Per a tindre un contacte directe amb la biblioteca podeu escriure a l’e-mail:

conservacio@espeleocv.com

 

Salva Arocas

Vocal de Biblioteca i Fons Documental de la FECV