Convenio Federaciones Espeleo y Montaña de la comunidad Valenciana 2023

La Federació d’esports de muntanya i escalada de la CV FEMECV i la Federació d’Espeleologia de la CV FECV han signat un Conveni de col·laboració entre les dues federacions per a l’actual legislatura, que contempla temes comuns als esports de barrancs i protecció del medi natural.
L’acord de col·laboració, tracta els temes de formació, seguretat i control de qualitat de barrancs, informació sobre barrancs, activitats, concentracions i esdeveniments esportius, així com protecció i bones practiques ambientals en barrancs entre altres assumptes d’interés comú.
Esta col·laboració  va començar el cap de setmana del 21-22 d’octubre amb la concentració de barranquisme «Rapelando», en la localitat de Jalance
–//–
La Federación de deportes de montaña y escalada de la CV FEMECV y la Federación de Espeleología de la CV FECV han firmado un Convenio de colaboración entre ambas federaciones para la actual legislatura, que contempla temas comunes a los deportes de barrancos y protección del medio natural.
El acuerdo de colaboración, trata los temas de formación, seguridad y control de calidad de barrancos, información sobre barrancos, actividades, concentraciones y eventos deportivos, así como protección y buenas practicas ambientales en barrancos entre otros asuntos de interés común.
Esta colaboración comenzó la semana del 21-22 de octubre con la concentración de barranquismo «Rapelando», en la localidad de Jalance