Junta Directiva y Comisiones

President: Joseba Lanzuela Irigoyen
Vicepresident València: Gonzalo J. Mora Aguiló
Vicepresident Alacant: José Salvador Insa Beneito
Secretaria: Lidia Roch Talens
Vocal SOS: Gonzalo Navarrete Chaves
Vocal Lapiaz i publicacions: Francisco J. Domingo Gómez
Vocal Biblioteca i fons documental: Rosa María Albiach Descals
Vocal Barrancs: Agustín Vago
Vocal Divulgació: Amparo Lisarde Celda
Vocal Competicions: Miguel Costa Jiménez
Vocal Conservació: Josep Ernest Escrivà Todolí
Vocal d’Igualtat i visibilitat per l’esport femení: Mª José Guillem García
Vocal: María Lazar Lazar
Vocal: Jessica Southgate Ballestar