Seguimos trabajando por la protección y conservación de cavidades

Continuem treballant per la protecció i conservació de cavitats, de la mà de la Conselleria competent en matèria de medi ambient. Actualitzat el formulari de sol·licitud de visita a cavitats regulades, i treballant ja en la renovació del conveni de gestió.

Seguimos trabajando por la protección y conservación de cavidades, de la mano de la Consellería competente en materia de medio ambiente. Actualizado el formulario de solicitud de visita a cavidades reguladas, y trabajando ya en la renovación del convenio de gestión. Ver Formulario

Publicado en Noticias.